Sterkte berekening

Aan de hand van de verkregen informatie m.b.t. de grondmechanische gegevens van de bodem, wordt er door ons een sterkteberekening Deze berekening maken wij met de software "SIGMA"

Hierdoor krijgen wij informatie over de te gebruiken boorbuis, de sterkteklasse die gehanteerd dient te worden om de boring goed en zonder incidenten te kunnen boren, (denk daar bij b.v. aan implosie van de buis indien er een buis gebruikt wordt met een te kleine wanddikte). Door op voorhand te beschikken over dit soort belangrijke informatie, kunnen wij eventueel problemen aan de voorkant van een project al ondervangen.

Naar mobiele navigatie