Boorplan

Wanneer de ontwerptekening klaar is en de sterktebereking gemaakt is, kunnen de gegevens ingevoerd worden in het boorplan.

Zelf beheren wij de boorplannen en hebben verschillende varianten hiervan. Dit is afhankelijk van de eisen opdrachtgever (Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie, Waterschap, Hoogheemraadschap, Gemeente).

 

 

Naar mobiele navigatie