Gestuurd boren

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=re7JmK36V9U

Wij zijn medio 1996 begonnen met horizontaal gestuurd boren, ook wel horizontal direction drilling genoemd. Vandaar ook de term HDD.

Deze boormethode wordt gebruikt voor het boren van HDPE buizen waarbij het niet mogelijk is om een open ontgraving toe te passen, zodat er geen verzakking plaats vindt.
Hierbij is een groot voordeel dat de graafwerkzaamheden beperkt blijven en daardoor weinig herstelwerkzaamheden komen aan de parken, wegdek etc.

Horizontaal gestuurd boren wordt met name uitgevoerd onder wegen, spoorwegen, waterwegen enz, door.

Uitvoering gestuurde boring in 3 fases:
 

Wanneer het gat de juiste diameter heeft, wordt met behulp van een trekkop de buis in het boorgat getrokken.

 

Naar mobiele navigatie