Safety Culture Ladder

Veiligheid gaat verder dan de veiligheid van alleen onze medewerkers. Veiligheid is ook van belang voor onze opdrachtgevers, partners en de omgeving. Maar ook voor de families en naasten van onze medewerkers. Het is onze overtuiging dat niets van wat wij doen het waard is om gewond door te raken. Iedereen heeft de gedeelde verantwoordelijkheid om zijn eigen veiligheid en die van anderen te borgen. Op en rondom onze projecten houden zijn wij ook mede verantwoordelijk voor veiligheid van de omgeving. Afhankelijk van de locatie zijn er verschillende verkeersstromen; autoverkeer, transportverkeer, fietsers, schoolgaande kinderen, openbaar vervoer. Iedereen moet zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Slimme wegafzettingen, veilige omleidingen, duidelijke bebording en goede communicatie naar en met de omgeving liggen hieraan ten grondslag. Dit richten wij gezamenlijk in met de specialisten die wij in huis hebben. De Veiligheidsladder (SCL) is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn, en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Daarnaast biedt het kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Kijk hier voor meer informatie. Veiligheid en omgeving

                                                

  

 

De Safety Culture Ladder helpt om meer bewust en veiliger te (gaan) werken.

 

Veiligheidsladder helpt

De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.

 

 

Onze kernwaarden

1)           We gaan met respect met elkaar om

2)           We werken veilig en anders niet

3)           We nemen feedback van elkaar aan

4)           We gaan op een goede manier om met onze gereedschappen en materialen

5)           Wij zorgen samen voor een goede werksfeer

 

Een werkgever zijn waar men veilig en met plezier werkt, derhalve hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Die gedragsregels noemen wij onze '6 IK-s'

1)           IK neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen veiligheid

2)           IK spreek anderen aan op onveilig werken

3)           IK onderneem actie in geval van onveilig werken, wanneer nodig stop ik het werk

4)           IK sta open voor opmerkingen over mijn eigen veiligheidsgedrag, ongeacht wie dit geeft en welke functie diegene heeft

5)           IK rapporteer (bijna)-ongevallen om anderen hiervan te kunnen laten leren

6)           IK wil veilig thuis komen van mijn werk

 

Naar mobiele navigatie