De Veiligheidsladder

Eind 2019 zijn wij gecertificeerd voor de ''VEILIGHEIDSLADDER" Trede 3. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Veiligheidsladder heeft NEN een Webtool Veiligheidsladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen.

        Veiligheidsladder helpt bewust veilig werken

 

Veiligheidsladder helpt

De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.


Als bedrijf hanteren wij een drietal speerpunten die wij onze mensen meegeven als leidraad n.l.:

de 3 gouden regels:

* 0 ongevallen!

* Ik werk veilig en anders niet!

* Veilig werken doen we samen!

   

 

 

 

 

 

Naar mobiele navigatie