Safety Culture Ladder

Eind 2019 zijn wij gecertificeerd voor de ''VEILIGHEIDSLADDER" Trede 3, Nu Safety Culture Ladder. De Veiligheidsladder (SCL) is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn, en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Daarnaast biedt het kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Kijk hier voor meer informatie.

   

De Safety Culture Ladder helpt om meer bewust en veiliger te (gaan) werken.

 

Veiligheidsladder helpt

De Veiligheidsladder heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.


Als bedrijf hanteren wij een drietal speerpunten die wij onze mensen meegeven als leidraad n.l.:

de 3 gouden regels die wij proberen na te leven zijn:

* 0 ongevallen!

* Ik werk veilig en anders niet!

* Veilig werken doen we samen!

   

 

 

 

 

 

Naar mobiele navigatie