VCA** en Arbo beleid

Medio februari zijn wij door KIWA gecertificeerd voor VCA**, deze stap om van VCA* naar VCA** te gaan vonden wij een goede stap voorwaarts om het veiligheidsbeleid nog naar een hoger plan te tillen!

VCA**

Omdat veilig werken bij ons een vereiste is voor het uitvoeren van boringen, hebben wij als bedrijf een 3-tal gouden regels in ons veiligheidsreglement opgenomen n.l.:

Dit is meer dan een lijstje met regels waar iedereen naar werkt. Het betekent voortdurend alert en bewust zijn van de risico’s in ons werk. Veiligheid voor jezelf én voor collega’s én voor de omgeving. ’s Avonds gezond en veilig thuiskomen: daar gaat het om.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Naast de wettelijk gestelde eisen m.b.t. het MVO, wil J de Lange Vroomshoop B.V. zich niets slechts daartoe beperken, maar wil daar waar mogelijk is de z.g. triple-p benadering hanteren (people), (planet), (profit).

Dit betekent beknopt samengevat; 

* People: mensen binnen en buiten de onderneming.

* Planet: de gevolgen voor het (leef) milieu.

* Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

                                         

Deze benadering levert lange termijn winst op voor ondernemers en maatschappij. 

Tevens bieden wij onze werknemers de mogelijkheid om zich periodiek te laten keuren / checken door een erkende arbodienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

''BEWUST VEILIG DAG''

Op maandag 27 maart a.s.!

Ook wij doen mee!

WANT VEILIGHEID VERSTERKT ALS JE SAMENWERKT! 

Naar mobiele navigatie