VCA* en Arbo beleid

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers 's avonds weer veilig thuis komen, hebben wij als bedrijf een 3-tal belangrijke regels in ons veiligheidsreglement opgenomen n.l.:

VCA*/Veiligheidsladder:

Omdat veilig werken bij ons een vereiste is voor het uitvoeren van boringen, hebben wij als bedrijf een 3-tal gouden regels in ons veiligheidsreglement opgenomen n.l.:

* Voor 2020: ongevallen 0!
* Ik werk veilig en anders niet!
* Veilig werken doen we samen!

Dit is meer dan een lijstje met regels waar iedereen naar werkt. Het betekent voortdurend alert en bewust zijn van de risico’s in ons werk. Veiligheid voor jezelf én voor collega’s én voor de omgeving. ’s Avonds gezond en veilig thuiskomen: daar gaat het om.

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Naast de wettelijk gestelde eisen m.b.t. het MVO, wil J de Lange Vroomshoop B.V. zich niets slechts daartoe beperken, maar wil daar waar mogelijk is de z.g. triple-p benadering hanteren (people), (planet), (profit).

Dit betekent beknopt samengevat; 

* People: mensen binnen en buiten de onderneming.

* Planet: de gevolgen voor het (leef) milieu.

* Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

Deze benadering levert lange termijn winst op voor ondernemers en maatschappij. 

Tevens bieden wij onze werknemers de mogelijkheid om zich periodiek te laten keuren / checken door een erkende arbodienst.

 

 

 

 

 

 

Naar mobiele navigatie