Arbo beleid

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Naast de wettelijk gestelde eisen m.b.t. het MVO, wil J de Lange Vroomshoop B.V. zich niets slechts daartoe beperken, maar wil daar waar mogelijk is de z.g. triple-p benadering hanteren (people), (planet), (profit).

Dit betekent beknopt samengevat; 

* People: mensen binnen en buiten de onderneming.

* Planet: de gevolgen voor het (leef) milieu.

* Profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.

Deze benadering levert lange termijn winst op voor ondernemers en maatschappij. 

Tevens bieden wij onze werknemers de mogelijkheid om zich periodiek te laten keuren / checken door een erkende arbodienst.

 

 

 

 

 

 

Naar mobiele navigatie