Kwaliteit, veiligheid en milieu

Anno 2020 is het vanzelfsprekend dat bedrijven zich bewust zijn van het welzijn van haar medewerkers, en zich ook voldoende bewust zijn van de milieuproblematiek die wereldwijd speelt, dit gecombineerd met de werkprocessen die vastgelegd zijn in ons kwaliteitshandboek moeten er voor zorg dragen dat wij zo 'veilig', 'effectief', en 'bewust' mogelijk werken.

 

 

Naar mobiele navigatie