Meten middels het walk-over systeem

Meten middels het walk-over systeem

Bij standaard gestuurde boringen waarbij de diepte, en of de lengte van de boring binnen de normale waarden liggen, en waarbij geen hinder wordt ondervonden van verstorende externe factoren zoals; bovenleidingen, kathodisch beschermde buizen, of zwerfstroom, kan men met een gestuurde boring het zogenaamde walk-over systeem gebruiken. Dit systeem werkt met een sonde die in de boorkop zit, en de assistent boormeester pikt dit signaal dan weer op met zijn meetkast. Op deze vrij eenvoudige manier van een pilot-boring worden de diepte-gegevens doorgegeven en genoteerd door de assistent boormeester.

 

 

Op plekken waar dit niet mogelijk is zal meestal gebruik gemaakt worden van een gyroscopisch meetsysteem.

Naar mobiele navigatie